Om Anita Konstnärlig verksamhet Design Kursverksamhet Gästutställare Länkar CV
Fil. mag i språk, litteratur och religionskunskap,
Uppsala universitet

Ämneslärarlinjen, Lärarhögskolan Uppsala

Speciallärarlinjen, Lärarhögskolan Stockholm

Bildkunskap, Mitthögskolan

Tillskärarakademin, Stockholm
Mönsterkonstruktion och damskrädderi

Meditationslärare med tjugofem års erfarenhet

Konstterapeutiskt bildarbete i samband med rehabilitering av "utbrända" eller utmattningsdeprimerade människor
bland annat vid Jämtlands läns landsting och Alfta rehab center.
Bedrivit kursverksamhet i meditation och måleri under tjugo år.
Medlem i KRO
Konstnärernas riksorganisation
Roslagens konstnärsgille

Arbetat som yrkesverksam bildkonstnär i tjugo år
med ca 20 separatutställningar

Jurybedömda utställningar:
Hälsingekonst 1998
Länskonst Gävleborg 1999, 2000, 2003

Offentlig utsmyckning:
Folkets hus, Östersund

Representerad i offentliga samlingar i ett 10-tal kommuner och landsting

Tilldelades Landstingets i Gävleborgs län kulturstipendium 2004