Om Anita Konstnärlig verksamhet Design Kursverksamhet Gästutställare Länkar CV
Meditation och intuitivt måleri
Konstnärliga måleritekniker
Fria textila tekniker
 
 
Med hjälp av olika meditationstekniker övar vi närvaro i tystnad eller till musik. Dessa övningar banar väg för våra inre bilder, vilka vi målar med breda penslar på stora papper.

I symbolisk form närmar vi oss obekanta sidor av oss själva. Vi ser oss själva som i en spegel.

Kursen är inte avsedd som psykoterapi, men leder till personlig utveckling och ökad självinsikt.

Den är även passande som friskvård och stresshantering. Vi mediterar och målar i grupper om sex deltagare. Kursen är lämplig för människor som vill pröva meditationstekniker och utforska sig själva.

Kursen passar även som personalutveckling för företag och institutioner.

Ring för information!