Om Anita Konstnärlig verksamhet Design Kursverksamhet Gästutställare Länkar CV
Meditation och intuitivt måleri
Konstnärliga måleritekniker
Fria textila tekniker
 
 
- Olja

- Akryl

- AkvarellVi lär oss dessa teknikers särart och grunder genom demonstration och målaruppgifter.
Viktiga moment är bildkomposition, färgblandning och materialkunskap.
Stor vikt läggs vid att få igång det egna bildskapandet.

Ring för information!